กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
 ค่าบริการตรวจสอบอัญมณี


ใบรับรองผลตรวจสอบอัญมณี
 
ใบรับรองขนาดเล็ก ใบรับรองขนาดเล็กมีรูป ใบรับรองขนาดใหญ่ ใบรับรองขนาดใหญ่พรีเมียม
300 500 1,000 1,200
 

ใบรับรองผลตรวจสอบหยก
 
ใบรับรองขนาดเล็ก ใบรับรองขนาดเล็กมีรูป ใบรับรองขนาดใหญ่ ใบรับรองขนาดใหญ่พรีเมียม
600 800 1,300 1,500
 

ใบรับรองผลตรวจสอบเครื่องประดับ

ราคาใบรับรองเครื่องประดับขึ้นอยู่กับจำนวนเม็ดอัญมณีในตัวเรือนที่ต้องการตรวจสอบ
 
จำนวนพลอยหรือเพชร ใบรับรองขนาดเล็ก ใบรับรองขนาดเล็ก
มีรูป
ใบรับรอง
ขนาดใหญ่
ใบรับรอง
ขนาดใหญ่พรีเมียม

1 เม็ด
 
400 600 1,100 1,300

2 เม็ดขึ้นไป
 
ราคาเริ่มต้นที่ 600 ราคาเริ่มต้นที่ 800 ราคาเริ่มต้นที่ 1,300 ราคาเริ่มต้นที่ 1,500


บริการเสริม
 
ตรวจเพิ่มเติมพิเศษ เช่น ตรวจ type ของหยก, ตรวจน้ำมัน/เรซิ่น/ทองแดง +300
ใบรับรองระบุแหล่งกำเนิด (ในกรณีที่สามารถบอกได้) +300
ตรวจสอบชนิดของสีพลอยแบบไม่มีใบรับรอง (เช่น สีเลือดนก, สีรอยัลบลู) 100
ใบรับรองการจัดระดับคุณภาพเพชรขนาดเล็ก (เกรดสีและความสะอาด) 400
บริการด่วน (ภายใน 3 ชั่วโมง) ราคาใบรับรอง x 2
สำเนาใบรับรอง หรือ เปลี่ยนใบรับรองรูปแบบเดิม
ขนาดเล็ก
100
ขนาดเล็กมีรูป
200
ขนาดใหญ่
400
ขนาดใหญ่พรีเมียม
400


*ราคาค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
*ราคานี้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

  ข้อมูลบริษัท   บริการจากเรา   ห้องปฏิบัติการวิจัย   เว็บลิงค์
Copyright 2009 GGT LABORATORY , All right reserved
Engine by MAKEWEBEASY