ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี Global Gem Testing Laboratory หรือ GGT เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณี โดยนักอัญมณีศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง

บริการจากเรา

  บริการตรวจสอบอัญมณีพร้อมออกใบรับรอง

  ตรวจวิเคราะห์จำแนกอัญมณีแท้และสังเคราะห์

  ตรวจการปรับปรุงคุณภาพพลอย

  ตรวจแหล่งที่มาพลอยทับทิมและแซปไฟร์

  จัดระดับสีและความสะอาดเพชร

  บริการให้คำปรึกษาเรื่องอัญมณี

image
OUR REPORTS

image

image

image

Powered by MakeWebEasy.com